Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z usług oferowanych przez Hubert Pleskot, ul. Kazimierza Króla 16A, 04-854, Warszawa, NIP: 9522193787, REGON: 382543486. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.


W związku z otrzymanymi od Państwa informacjami stanowiącymi dane osobowe, będziemy z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności prawnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będziemy ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO). Państwa dane osobowe będą przekazywane organom publicznym w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez nas w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności prawnych. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia nam przeprowadzenie czynności prawnych. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z naszymi działaniami, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

Twój wpis czeka na zatwierdzenie.

Prawdopodobnie pojawi się na stronie w przeciągu kolejnych kilku minut!

Dzięki za dodanie relacji!

Sprawdź teraz podgląd swojego wpisu.
Jeśli wszystko jest ok to kliknij przycisk opublikuj.
Zawsze też możesz poprawić coś w swojej relacji przechodząc do jej edycji.

Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten wpis?

Czy na pewno chcesz usunąć swoje konto?
Wszystkie Twoje dane zostaną utracone.

Aby przejść dalej, uzupełnij swoje dane, by inni mogli się z Tobą skontaktować.

Adres Twojego profilu Facebook

jak znaleźć link na Androidzie:

jak znaleźć link na iOS:

jak znaleźć link na komputerze: